Selecteer een pagina

Liefdesbrief aan de huisarts

3 apr, 2020Stralende Praktijk

Albert Jansen
Arts, filosoof, docent, auteur en oprichter Con Amore

Als huisartsen de stralende sterren van ons gezondheidsuniversum zijn, dan zijn therapeuten in vergelijking met hen vaak onbetekenende asteroïden, klompjes therapeutische materie die in stilte en in het donker hun werk doen.

Is dat erg? In stilte en in het donker je werk doen: “Ja, dat is erg”!
Waarom dit zo is en hoe dit te veranderen, daarover gaat dit artikel.

Huisarts krijgen hun informatie niet alleen direct van patiënten, maar in principe van iedereen die als zorgprofessional iets met deze patiënten doet: andere collega-huisartsen, specialisten, paramedici en dus ook therapeuten. Er zijn naar schatting tienmaal zoveel therapeuten als huisartsen. Toch is de informatiestroom van therapeuten naar huisartsen marginaal.

Een aantal factoren spelen hierbij een rol:
• Therapeuten denken dat huisartsen niet geïnteresseerd zijn in hun werk, laat staan in een verslag over hun werk. –misschien gedeeltelijk waar.
• Therapeuten kijken op tegen huisartsen, deze staat in kennis en ervaring immers zo ver boven hen. -wat zouden zij nog kunnen toevoegen? Veel!
• Therapeuten zeggen dat patiënten vaak niet willen dat de huisarts op de hoogte is van hun bezoek aan een alternatieve therapeut, omdat ze bang zijn dat die dat afkeurt. –misschien wel.
• Therapeuten weten niet hoe je op een effectieve wijze met een huisarts communiceert.  –dit is te leren.

Asteroïde of ster?

Jouw gedachten over jezelf, over artsen en over de gezondheidszorg creëren jouw werkelijkheid als therapeut. Als je gedachten of visie afscheiding betreffen, dan zal je die afscheiding ook ervaren en wordt dat je werkelijkheid. Het is echter de vraag of zo’n visie bijdraagt aan het succes en de bloei van je praktijk. Je kent het antwoord waarschijnlijk al.

Zeker, je kunt als eenzame planeet prima je werk doen, in je eentje, in het donker, maar dan ben je wel vergeten wie je ten diepste bent: Je bent een stralend onderdeel van het Grote Licht! Je dient jezelf niet door je licht te doven, door je klein en onzichtbaar te maken, uit angst voor de ‘grote wereld’. Realiseer je dat jij een patiënt langer en intensiever meemaakt tijdens je consulten dan een gemiddelde huisarts. Hierdoor heb je meer gelegenheid om iemand te leren kennen en te observeren. Patiënten kijken minder tegen therapeuten op dan tegen hun huisarts, en delen daardoor gemakkelijker hun gedachten, gevoelens en wensen met jou. Jouw observaties en informatie die je over iemand krijgt zijn van onschatbare waarde! Hou die niet voor jezelf, maar deel deze! Deel jouw informatie met degene die beroepshalve alle medische informatie beheert; De huisarts.

Vertrouwensband herstellen

Patiënten geven soms aan dat ze niet willen dat hun huisarts op de hoogte is van hun bezoek aan jou. Vaak zit hier angst voor afwijzing of afkeuring achter, soms ook een nare ervaring. Maak deze angst bespreekbaar. Zet de patiënt in zijn kracht, bemoedig hem zich uit te spreken bij de huisarts en niet bang te zijn voor een andere visie. Adviseer de patiënt om de dialoog aan te gaan, en als de huisarts daar niet voor open staat, een andere huisarts te nemen. Je kunt ook aanbieden om een bemiddelende rol te spelen en zelf de huisarts te benaderen.
Maak duidelijk dat het in het belang van de patiënt is, om als therapeut een netwerk te onderhouden en dus goed te communiceren met andere zorgverleners. Maak het verslag aan de huisarts tot een goede gewoonte en tot onderdeel van je cont(r)act met je patiënt.

Een verslag aan de huisarts is dus niet alleen een uiting van goed professioneel handelen, maar ook van liefde voor je patiënt, voor jouw eigen praktijk en voor de huisarts in kwestie. Je verslag aan de huisarts is dus eigenlijk een liefdesbrief.

De liefdesbrief

Hier volgen enkele algemene regels voor een brief naar de huisarts.
Vermeld in een bovenhoek al jouw zakelijke gegevens.
Begin met ‘Bericht van behandeling’, ‘Behandelverslag’ of eventueel ‘Verwijsbrief aan de huisarts’, afhankelijk van het soort brief dat je schrijft. Daaronder wie het betreft:

Betreft … (voorletters en achternaam
Geboortedatum:
Adres:

En dan volgt de aanhef.
‘Lieve dokter’ kàn, maar roept wellicht meer vraagtekens op dan begrip, evenals ‘Geachte collega in de gezondheidszorg’. Dus: Geachte dokter… (naam) of Beste dokter…

Een bericht van behandeling kan beginnen met:
Heden zag ik uw bovengenoemde patiënt, die mij consulteerde met klachten van …. en die graag door mij behandeld wil worden met … (benoem jouw therapievorm). Uit de anamnese (of: uit mijn anamnese en onderzoek) komen de volgende bijzonderheden naar voren: (beschrijf dan beknopt de essentie van de problematiek met ter zake doende bijzonderheden).

Meld altijd als je het gevoel hebt dat er iets niet pluis is of waar de huisarts alert op moet zijn! In dat geval kun je nog beter de telefoon pakken en de huisarts bellen! Ook kun je vermelden waar de klachten je aan doen denken of waar ze volgens jou bij zouden kunnen passen. Schroom niet om medische vaktermen te gebruiken (hypertensie i.p.v. hoge bloeddruk, cystitis i.p.v. blaasontsteking etc.), daarmee laat je zien dat je over medische basiskennis beschikt.

Vervolg met je behandelplan, het aantal geplande sessies, het doel van je behandeling en eindig met:
Na afloop van mijn behandeling zal ik u opnieuw informeren over het beloop en de resultaten. Ik hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest.
Graag ben ik bereid u nadere inlichtingen te verschaffen; u kunt mij daartoe bereiken op telefoonnummer… (eventueel: het beste tussen… en … uur).

Hoogachtend / met vriendelijke groet (of, als het heel dik aan is tussen jou en je huisarts: veel liefs)

Stop je brief in een envelop, sluit je brochure erbij in en verstuur die aan de betreffende huisarts. Je kunt de brief ook aan de patiënt meegeven, indien je er zeker van bent dat die hem afgeeft bij de huisartsenpraktijk. Stuur nooit een brief met patiëntengegevens per mail!

Recept voor een bloeiende praktijk

Wellicht denk je dat de huisarts je brief niet zal lezen of meteen weg zal gooien. Dat zou dan getuigen van een enorme blunder en van grove schending van de gedragsregels en daarmee van benadeling van de patiënt, waarvoor de huisarts aangeklaagd kan worden!

Huisartsen zijn verplicht alle schriftelijke informatie over hun patiënten op te slaan in het (elektronisch) medisch dossier. Jouw liefdesbrief komt dus in het dossier, met jouw naam erbij vermeld, zelfs als de huisarts het maar onzin vindt.

Realiseer je dat jouw aanbod om de huisarts te helpen, door relevante informatie te verschaffen, een vorm van ‘professionele liefde’ is, die op den duur onweerstaanbaar werkt. Als een huisarts beseft hoe waardevol de informatie is die hij van jou krijgt en als hij doorkrijgt dat zijn patiënten door jou goed geholpen worden zonder nadelige affecten en ook nog eens kosteneffectief, dan zal hij niet langer afwijzend naar jou staan. Wellicht heb jij zelfs iets te bieden voor problematiek waar hij eigenlijk niet zoveel mee kan, behalve dan dure medicijnen voorschrijven. Als de huisarts dat door heeft, gaat hij misschien naar jou verwijzen.

Uit ervaring blijkt dat jij, als therapeut, maar twee huisartsen nodig hebt die naar jou verwijzen, om een volle en bloeiende praktijk te krijgen!