Selecteer een pagina

Is jouw praktijk al WKKGZ proof?

Misschien heb jij nog nooit een klacht gekregen van een cliënt. Maar je kunt je vast voorstellen dat het niet fijn is als iemand een klacht heeft over de zorg die jij geleverd hebt. Kun je je voorstellen dat dit veel energie slurpt? En hoe ga je dit dan oplossen? Hoe kan je kwaliteit van zorg garanderen?

De overheid heeft nagedacht over dit soort vragen. De overheid wil de kwaliteit van zorg verbeteren, daarom is er een nieuwe wet ingevoerd. Je praktijk moet vanaf 1 januari WKKGZ proof zijn.

Die regels staan in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet geeft aan wat er moet gebeuren als een cliënt een klacht heeft over de door jou geleverde zorg. Ook verplicht de wet de zorgaanbieder om zich aan te sluiten bij een erkende geschilleninstantie. Opzich een goede zaak, maar wel even wat uitzoekwerk en wat geregel voor jou als therapeut.

Op 1 januari 2017 moet je alles goed geregeld hebben. Geen paniek, maar het is wel van belang dat je aan de slag gaat als je de dingen nog niet op de juiste manier geregeld hebt.

In deze blog willen we op een laagdrempelige manier uitleggen wat dit voor jou als therapeut of coach betekent.

WKKGZ in het kort

 

Hoe sta jij ervoor? Je kunt hier de test doen: https://www.vvaa.nl/landingspagina/wkkgz/scan

Waarom deze WKKGZ wet?

Deze wet is ingevoerd omdat blijkt dat cliënten niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. De klachtenafhandeling duurt te lang en de cliënt voelt zich niet gehoord.

Het doel van de WKKGZ is om de zorg te verbeteren en om te leren van situaties die gebeuren. De WKKGZ geeft openheid over klachten en ongewenste situaties. De wet vervangt de wetten kwaliteitswet Zorginstellingen en de wet klachtrecht cliënten zorgsector. Het doel is goede zorg voor iedereen.

Geldt de WKKGZ ook voor jou?

Ja, grote kans dat deze wet ook voor jou geldt. De Wkkgz geldt voor grote en kleine zorginstellingen én voor ZZP-ers. Bijvoorbeeld: verpleeghuizen, ziekenhuizen, huisartsen, fysiotherapeuten, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, psychologen. Van belang is dat de zorgverleners de gezondheidstoestand van cliënten beoordelen en de cliënten medisch begeleiden.

Deze wet geldt voor grote ziekenhuizen, maar ook voor de kleinere praktijken. De wet geldt ook voor aanbieders van alternatieve geneeswijzen en cosmetische behandelingen (als er sprake is van aantasting of wijziging van het weefsel). Hier vallen ook bijvoorbeeld een acupuncturist, homeopaten, of een schoonheidssalon onder die filler- of laserbehandelingen aanbiedt.

De wet geldt niet voor ondersteuning uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp (Jeugdwet).

Wat is de ingangsdatum van de Wkkgz?

De wettelijke verplichtingen vanaf 1 januari 2016, maar er komen stapsgewijs nieuwe dingen bij. Op 1 januari 2017 moet je nu alles geregeld hebben.

 Wat had je al geregeld moeten hebben?

Controleren functioneren zorgverlener voor indiensttreding
Sinds 1 januari 2016 ben je verplicht om een nieuwe zorgverlener te controleren, voordat je diegene kunt aannemen als nieuwe werknemer. Dit heet de vergewisplicht. Dit geldt niet alleen voor zorgverleners die in loondienst of op basis van een aanstelling gaan werken, maar ook bijvoorbeeld voor waarnemers. Nieuwe medewerkers in de langdurige zorg en de intramurale geestelijke gezondheidszorg moeten daarnaast een Verklaring Omtrent het Gedrag tonen. Meer weten? Kijk dan op de pagina Hoe controleer ik het arbeidsverleden van mijn nieuwe zorgverlener (vergewisplicht)?

Meldplicht bij Inspectie voor de Gezondheidszorg
Indien je een werknemer ontslaat via ernstig disfunctioneren, dan ben je sinds 1 januari 2016 verplicht om dit te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Daarnaast is het verplicht om alle vormen van geweld te melden als een cliënt daarmee te maken heeft gekregen.

Systeem voor veilig melden van incidenten
Voor 1 juli 2016 moest je geregeld hebben dat de medewerkers op een veilige wijze binnen de organisatie onzorgvuldigheden en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Denk aan ongelukken door ingewikkelde werkwijze, of apparaten die niet werken.

Extra informatieplicht
Indien er iets niet goed gegaan met de verleende zorg, is het noodzakelijk dat je je cliënt inlicht en dit bespreekt. Ook moet je een aantekening maken in het cliëntendossier. Daarnaast moet je je cliënt informeren over de kwaliteit van je zorgverlening als de cliënt daarom vraagt. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatie over de wachttijden, het aantal door u verrichte behandelingen, de tevredenheid van patiënten, maar ook over tarieven.

Welke stappen moet je nemen voor 1 januari 2017

De belangrijkste verplichtingen voor 2017 zijn:

Klachtenfunctionaris
Vanaf 1 januari 2017 dien je een klachtenfunctionaris beschikbaar te hebben die gratis is voor je cliënten. De klachtenfunctionaris kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden over is. Ook kan hij de cliënt informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen.

Geschilleninstantie
Voor 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Zoek hier een erkende geschilleninstantie.

Overeenkomsten

Elke zorgaanbieder heeft per 1 januari 2017 een schriftelijke overeenkomst met alle zorgverleners die voor hem werken. In deze overeenkomst staan normen waaraan de zorgverlener moet voldoen, zodat je kunt instaan voor de kwaliteit van de zorg en een goede afhandeling van eventuele klachten. Voor medewerkers in loondienst volstaat de arbeidsovereenkomst.

Voor meer informatie, raadpleeg het overzicht van alle verplichtingen vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.

Wat is de rol van een beroepsvereniging hierbij?

Een aantal therapeuten twijfelen over of ze zich bij een beroepsvereniging moeten aansluiten of niet. Redenen om het niet te doen is dat het geld kost en dat je bepaalde verplichtingen hebt. Redenen om het wel te doen, is om altijd een stok achter de deur te hebben wat betreft dit soort veranderingen in de wetten. Het betekent niet dat je automatisch voldoet aan de WKKGZ als je bent aangesloten bij een beroepsvereniging.

Sommige beroepsverenigingen regelen het zelf, anderen werken samen met partners en geven je richtlijnen om dit via hen te kunnen regelen. Check bij jouw eigen beroepsvereniging in hoeverre zij regelen dat jij je kunt houden aan de WKKGZ.

Wat gaat dit kosten (als je niet bij een beroepsvereniging bent aangesloten).

Uiteraard zitten er kosten aan verbonden om aangesloten te zijn bij een klachtenfunctionaris en een geschilleninstantie, maar het kost veel meer geld als je niet aangesloten bent en er gebeurt iets.

Een voorbeeldje:
Je kunt gebruik maken van een externe klachtenfunctionaris bij Klachtenportaal Zorg voor €79,95 per kalenderjaar. Daarnaast kun je je aanmelden bij de Geschillencommissie Zorg voor €195,- excl. btw per kalenderjaar.

Uiteraard zijn de kosten afhankelijk van wat voor therapeut of instelling je bent en wat je nodig hebt. Dit is zomaar een voorbeeld, zodat je een idee krijgt.

Wat als je niet weet of deze wet ook voor jou verplicht is?

Misschien ben je therapeut of coach en weet je eigenlijk niet of jij je wel of niet aan de wet moet houden. Makkelijk is dan om dit “probleem” onder het tapijt te schuiven. Maar beter is, om het even goed uit te zoeken. Als je niet weet wat je moet doen, zorg dan dat je het vraagt aan iemand die het wél weet. Vraag verschillende partijen om raad. Vraag het bijvoorbeeld aan een beroepsvereniging die bij jouw therapie past, of bij een verzekeringsmaatschappij, desnoods aan je opleiding. Begin met rondvragen en kijk dan wat voor verschillende antwoorden eruit komen, en neem actie.

Indien je besluit om onwetend te blijven, zul je nooit weten welk risico je loopt maar je zult merken dat het onbewust energie slurpt.

Wat als je het niet doet?

Misschien voel je aan alles dat je hier helemaal geen zin in hebt. Misschien ben je wel een beetje boos en geïrriteerd en wil je je het liefste afzetten tegen de nieuwe regels. Het voelt alsof je vrijheid beperkt wordt. En dus besluit je het niet te doen. Wat de concrete maatregelen zijn, konden wij moeilijk te vinden. Wel vonden we dat als bij inspecties blijkt dat de Wkkgz in je praktijk niet goed wordt nageleefd, je het risico loopt op handhavingsmaatregelen, of kan de Inspectie voor gezondheidszorg sancties opleggen. Als een calamiteit niet tijdig wordt gemeld kan dit bijvoorbeeld een boete opleveren.

Samenvatting

Mindset is de basis voor hoe je in het leven staat. Je kunt op twee manieren kijken naar deze wet. Je kunt bepalen dat het een goede regeling is, en dat je het dus zo snel mogelijk gaat regelen, ook al kost dit tijd en geld. Dit doe je omdat je het beste voor je cliënten wil en jezelf als een professional wil neerzetten. Maar je kunt er ook negatief naar kijken, je geïrriteerd voelen en je afzetten. Je zult merken dat het dan onbewust toch blijft knagen. We willen je daarom aanraden om contact op te nemen met een professional die je kan begeleiden door het gehele proces, zodat jouw praktijk straks WKKGZ proof is en je zonder stress en problemen verder kunt gaan met het behandelen van cliënten. Regel het, zodat je kunt (blijven) doen wat je het liefste doet!

De voordelen

P
Transparante zorg. Iedereen wordt hetzelfde behandeld. Minder grenzen tussen de reguliere zorg en de alternatieve zorg.
P
Meer duidelijkheid voor de cliënt, maar ook voor jezelf
P
Snelle en laagdrempelige klachtenafhandeling

De nadelen

O
Uitzoekwerk en geregel
O
Extra kosten
O
Je moet op de hoogte zijn en geïnformeerd blijven
O
Extra werk als therapeut

Blijf groeien met jouw praktijk

Aanstaande dinsdag geven wij een online training over “Hét stappenplan om cliënten aan te trekken via jouw website”. Hier kun jij je helemaal gratis voor aanmelden!

Wil jij dus meer bereiken met je website?

Extra materiaal om te downloaden: